هندی کپ IP  یک ترکیب پیش ساخته است که به منظور تسریع در اجرا می باشد. که در حفاظت کاتودیک  و بر روی سیم جوش داده شده به روی لوله و مخازن فلزی مورد استفده قرار میگیرد.

این محصول اقتصادی برای استفاده در پروژه های اجرایی که دسترسی به چسب IP محدود میباشد ایده آل است.

هندی کپ جدید با فناوری نوآورانه چسب طوسی رنگ (چسب زنده) و طراحی بی نظیر خود باعث می شود تا زمینه کاربردی آن هر چه بیشتر احساس شود.

  • ایده آل برای پروژه های کاربردی Keyhole
  • شکل گنبدی و تونل سیم دسترسی آسان را فراهم می کند.
  • نیازی به چسب پرایمر نمی باشد.
  • این ترکیب خاصیت الاستومری خوبی برای پوشش جوش دارد.
  • برای نصب بر روی لوله ها با قطر کوچک بسیار مناسب است.

 

کاربرد آسان در حفاظت از خوردگی

 

دستورالعمل نصب

  1. گل، خاک، چربی، روغن و سایر آلاینده ها را از سطح فلزی که باید پوشانده شود تمیز کنید. یک هندی کپ IP را بردارید
  2. پلاستیک محافظ را از روی هندی کپ IP توسط لیبل ازروی آن جدا کنید. در هنگام استفاده از لوله با قطر کوچک، هندی کپ را قبل از چسباندن بصورت چشمی مطابق با خم لوله شکل دهید. سپس هندی کپ IP را روی محل جوش احتراقی قرار دهید.
  3. قسمت پلاستیکی گنبدی شکل را محکم به بر روی جوش احتراقی فشار دهید و سیم را از لوله جدا کنید و ترکیب چسب را کاملاً در اطراف و زیر سیم بکشید. سیم را به پایین (یعنی لوله) فشار دهید و ترکیب الاستومری را در محل اتصال محکم فشار دهید تا کاملا بر روی سطح قرار گیرد. وقتی که هندی کپ IP کل منطقه محفظه جوش و اطراف آن را در بر گرفت با استفاده ازنوار آب بندی سایر بخش ها را مورد محافظت قراردهید.

حفاظت از خوردگی اتصال به زمین برای جوش احتراقی

Typical Properties Data
Test Method Dimension Property
Overall : 100×100 mm Dimension
70×100 mm Plastic sheet
ASTM D1000 0.25 mm Sheet Thickness
42mm diameter/20mm height Plastic Dome
ASTM D1000 3.18 mm Adhesive Thickness
5000 v Holiday Detection Setting
-29°C to +48°C Application Temperature
-40°C to +66°C Service Temperature
Rotate yearty Shelf Life
80 gr weight
20 per carton. Pieces Per Case