UL467       INSO18.499        IEC62561

رول ارت موقت

رول ارت موقت  تجهیزی است جهت برقراری اتصال زمین به صورت موقت جهت اطمینان از عدم وجود اختلاف پتانسیل و همچنین دفع جریانات الکترو استاتیک و یا القایی.
این محصول یک  هادی پیوسته  دارای 2  اتصال  کلمپی  است که یک سر به  سیستم ارت متصل میشود و انتهای آن به تجهیزی که نیاز به زمین شدن دارد.

این محصول به صورت عمومی به طول 20 متر و با سطح مقطع 16 میلیمتر مربع تولید میگردد.

از جمله  کاربرد این محصول  استفاده در جایگاه  های  انتقال  سوخت  است که در  زمان تخلیه یا بارگیری سوخت نیاز است وسیله ی نقلیه با ادوات تخلیه یا بارگیری هم پتانسیل باشد و در صورت وجود بار الکتریکی ریسک جرقه زنی و آتش سوزی بالا است.

ارت رول موقت یک قرقره آزاد گرد است که با دست قابلیت باز و بسته شدن دارد که بر روی یک شاسی فولادی مونتاژ شده است .

دانلود

برگه مشخصات
برگه مشخصات
گزارش تست
گزارش تست
دستورالعمل
دستورالعمل
نقشه محصول
نقشه محصول