شکل سیم به میله ارت O کلمپ

standard : BS1400 ; BS2874

 

کاربرد

O کلمپ جهت اتصال سیم به میله ارت مورد استفاده قرار میگیرد.

جنس بدنه : آلیلژمس فورج – آلیلژمس فورج با پوشش قلع

جنس پچ : استیل – فولاد با پوشش داکرومات

 

شکل سیم به میله ارت O کلمپ