صاعقه گیر اکتیو  (ESE)

standard : NFC 17-102 2017

عملکرد صاعقه : ابرها با ر الکتریکی انباشته دارند که درزمان  تخلیه ی آن و برخوردش به صورت صاعقه به زمین، صاعقه اتفاق می افتد.

در این حالت ابرهاي الكتريكي بار منفي و مثبت در ابر از يكديگر ایزوله مي شوند، به این صورت که بارهای منفی به سمت پایین ابر و بارهای مثبت به سمت بالای ابر هدایت می شوند، موقعي كه اختلاف بارها به قدر كافي زیاد مي شود، يك جريان الكتريسيته از به سمت زمين جريان پيدا مي كند يا از يك بخش ابر به بخش ديگر يا از يك ابر به ابر ديگر جريان مي يابد، که بار منفی ابرها بر روی زمین تخلیه می شوند و به اين ترتيب مجموعة ابر، هوا و زمين به يك خازن بسيار بزرگ تبديل ميشود.

به طور کلی صاعقه نوعی تخلیه الکتریکی است که برای ایجاد تعادل بین بارهای مثبت و منفی در ابر، بین دو ابر و یا بین ابر و زمین تولید می شود.

 

عملکرد : صاعقه گیر اکتیو با ایجاد جریان بالارونده به صورت غیر طبیعی موجب عملکرد سریعتر و افزایش شعاع حفاظتی می‌شود. این نوع صاعقه گیر به وسیله یک منبع جریان خارجی و یا تولید آن انرژی به صورت خوکفا کار میکند.

 

 

صاعقه گیر اکتیو (ESE)

شرکت تچهیزات سیستم زمین صاعقه گیر اکتیو را در چهار نوع بر اساس زمان تخلیه و شعاع پوشش به شرح زیر از جنس تمام استیل تولید میکند.

 

 

کلمپ اتصال سیم به صاعقه گیر :

کلمپ اتصال سیم به صاعقه گیرجهت اتصال هادی نزولی (سیم یا تسمه) به صاعقه گیر مورد استفاده قرار میگردد.

کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکل :

کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکل جهت اتصال صاعقه گیر به دکل مورد استفاده قرار میگردد.