پودر کاهنده مقاومت زمین با پایه کربنی

standard : IEC 62561-7

 

کاربرد : پودر کاهنده ی مقاومت زمین با پایه کربنی در شرایط زیر استفاده می شود:

1- زمین سنگلاخی باشد
2-زمین صخره ای باشد
3- زمین کویری باشد
4-زمین شنی باشد

در این صورت مقاومت الکتریکی زمین بسیار پایین می آید و با روش‌های عادی و معمولی نمی‌توان سیستم ارت مناسب را ایجاد نمود و به مقاومت الکتریکی مورد نظر برای سیستم ارت مهیا کرد؛ از این رو به واسته کاهنده مقاومت خاک پایه کربنی می توان به ارتقای سیستم زمین کمک کرد.

مزایای استفاده از مواد کاهنده پایه کربنی به شرح زیر میباشد.

1-کاهش مقاومت ویژه خاک و در نهایت کاهش مقاومت زمین
2-ثابت ماندن مقاومت الکترود زمین در ماه های خشک سال
3-کاهش هزینه اجرایی سیستم ارت با استفاده از مواد کاهنده در زمین هایی با مقاومت ویژه خاک بالا

 

مواد کاهنده مقاومت زمین با پایه کربنی

وزن 15 کیلو گرمی

دوغاب بنتونیت در چاه ارت به عنوان یک مادهٔ کم‌مقاومت استفاده می‌شود که الکترود زمین در آن قرار می‌گیرد. بنتونیت حفره‌های اطراف میلهٔ زمین را پر می‌کند تا مقاومتش پایین بیاید. بنتونیت به علت داشتن خاصیت تیکسوتروپیک پس از مدتی راکد ماندن، ژل می‌شود و شسته نخواهد شد. بنتونیت مقاومت الکتریکی پایینی دارد و در شرایط معمولی خشک نمی‌شود

 

وزن 15 کیلوگرمی

بتن رسانا

بتن رسانا با مقاومت الکتریکی پایین و مقاوم در برابر عوامل خورنده محیطی ساخته شده است تا با استفاده از آن به عنوان بک ماده کاهنده وحتی جایگزین خود الکترود در محیط آب، مشکلات محیط خورنده را مرتفع نماید.از این بتن می توان درسواحل دریا، رودخانه و زمینهایی که سطح آبهای زیرزمینی بالایی دارند و امکان استفاده از پودرهای بتونیت یا کاهنده پایه کربنی امکان پذیر نمی باشد به عنوان ماده رسانا استفاده نمود.

همچنین در محیطهای بسیارخورنده، به صورت الکترود دفنی و بعنوان الکترود استفاده نمود. این بتن پس از ملات کردن با آب ، بدون نیاز به هیچگونه مواد دیگر به آسانی در محل الکترود زمین تزریق میشود.

 

وزن 15 کیلوگرمی