UL467       INSO18.499        IEC62561

هندی کپ پرایمر دار

محصول هندی کپ راه حل سریع ، اجرایی و با کیفیت جهت پوشش دهی محل اتصال هادی آند یا هادی تست به سازه های فلزی تحت حفاظت کاتدیک می باشد ، با استفاده از پلیمر های خاص و ضخامت مطمئن و همچنین یک لایه پوشش سخت ، این محصول را به گزینه های بینظیر برای اجرا در شرایط با دسترسی کم و Key hole تبدیل میکند.

هندی کپ ها در رو مدل بدون پرایمر (مشکی رنگ) و پرایمر دار (سفید رنگ) تولید میشود.

هندی کپ پرایمر دار در زمان اجرا نیازی به اعمال نمودن چسب پرایمر ندارد و محصول  دارای یک لایه خمیر الاستیک چسبنده است وپس از قرار دادن برروی سطح آماده سازی شده چسبندگه اتفاق می افتد.
طبق  تست های انجام شده میزان  چسبندگی کمتر از 1.75 N/mm نبوده و از هندی کپ بر روی سطوح فولادی ، فولاد ضد زنگ ، چدن نشکن(Ductile Iron) ، FBE ، Epoxy , PE  , PP میتوان استفاده کرد.

هندی کپ  از  پلیمری Elastic  با پایه ی isobutylene  تشکیل شده  و  ساختار  فیزیکی محصول دارای یک گنبد مملو از مواد شکل پذیر است که نقطه تحت پوشش با استفاده از فشار قالب گیری میشود و به طور مثال کل جوش  احتراقی اجرا  شده درون مواد  پوشش دهنده محصور میشود.

توضیحات

هندی کپ (Handy Cap) ها و به طور عمومی پوشش های مورد استفاده در حفاظت خوردگی (کاتدیک) جهت ایزوله کردن سازه تحت حفاظت و متعلقات آن استفاده میشوند ، در سیستم های حفاظت خوردگی استفاده از آند معمول است و یکی از روش های اجرایی برقراری اتصال بین آند یا رکتیفایر و سازه تحت حفاظت است ، به طور معمول این اتصال توسط جوش احتراقی اجرا میگردد و جهت حفاظت و ایزوله کردن محل اتصال از هندی کپ استفاده می شود ، که روشی نسبتا ارزان ، سریع با اجرایی راحت و قابل اتکا است و طی زمان این روش عملکرد خود را اثبات نموده است.

دانلود

برگه مشخصات
Data Sheet
گزارش تست
Test Report
دستورالعمل
Instructions
نقشه محصول
Drawings

محصول مرتبط