کلمپ اتصال تسمه به دیوار

standard : BSEN ; BS7430 ; BS1471

 

کاربرد

کلمپ اتصال تسمه  روی دیوار جهت اتصال تسمه  بر روی دیوار درسیستم صاعقه گیر در سایز های مختف مورد استفاده قرار میگیرد.

 

جنس بدنه : مس

 

کلمپ اتصال تسمه به دیوار