UL467       INSO18.499        IEC62561

کلمپ سیم به سازه

کلمپ سیم به سازی جهت ارت کردن سازه های فلزی  مانند دکل ها یا سازه های  پست های برق استفاده میشود  که یک هادی سیمی را  با استفاده از یک اتصال پیچ و مهره های با  سازی همبند میکند .

این توع کلمپ به روش ریخته گری از آلیاژی با پایه مس (CZ112) تولید میشود که از لحاظ مکانیکی ، خواص ضد خوردگی و الکتریکی متریالی بینظیر برای این امر است .

پیچ و مهره ی اتصال این کلمپ به صورت عمومی فولاد گالوانیزه میباشد که این امر از خوردگی Galvanic در نقطه اتصال به سازه های فلزی جلوگیری میکند .

جهت نصب این کلمپ با ایجاد  سوراخ مناسب عبور پیچ بر روی سازی یا جوش  دادن  یک لاگ  سوراخ  دار بر روی  سازی محل نصب را تعیین کنید و هرگونه پوشش غیر فلزی  برروی سازه را با فرایند سنگ زنی پاک کنید (رنگ ، ….) سپس  پیچ و مهره را در سوراخ ایجاد شده ببندید و با گشتاور 16نیوتون متر از استحکام اتصال مطمئن شوید.
جهت طول عمر بالاتر و عدم ایجاد  خوردگی در نقطه اتصال  میتوان از  پوشش های محافظ پس از نصب استفاده کرد .

دانلود

برگه مشخصات
برگه مشخصات
گزارش تست
گزارش تست
دستورالعمل
دستورالعمل
نقشه محصول
نقشه محصول