ارت Tag

مقاومت الکترود ارت چندین روش متفاوت به منظور بهبود مقاومت الکترود ارت در مواقعی که میزان آن به اندازه کافی پایین نباشد، وجود دارد. 1. تاثیر اندازه میله ارت ممکن است تا به حال به این نکته که هر چقدر یک میله ارت دارای طول بیشتری باشد و...

میله ارت چیست؟ میله ارت و اتصالات آن، به عنوان واسطه ای به زمین در همه نوع شرایط خاک برای ایجاد یک سیستم ارتینگ مناسب در شبکه های توزیع و انتقال برق زیرزمینی و هوایی، مورد استفاده قرار می گیرند. این میله ها از ظرفیت جریان خطای...

تعریف: وسیله ای که برای اندازه گیری میزان مقاومت زمین مورد استفاده قرار می گیرد را ارت تستر می نامند. تمام تجهیزات یک سیستم قدرت از طریق الکترود ارت به زمین متصل می شوند. ارت وظیفه حفاظت از تجهیزات و کارکنان در برابر جریان خطا را...

هدایت کننده های حفاظتی همانطور که شما تاکنون میدانید، هدایت کننده های حفاظتی اصلی ترین بخش سیستم های ارتینگ میباشند، اما پیچیدگی های سیستم با وجود الزاماتی برای فناوری اطلاعات، حفاظت در برابر افزایش ولتاژ، شبکه های محلی و...