افزایش ولتاژ Tag

آیا تاکنون متوجه شده اید که بعد از برخورد صاعقه و باران همراه با رعد و برق شدید، برای یک لحظه برق قطع و وصل شده و بعد از آن تلویزیون شما خاموش می شود؟ این روند در واقع یک افزایش قدرت الکتریکی است که در...