سرج ارستر Tag

سرج ارستر Surge Arrester یا حفاظت در برابر ولتاژ صاعقه وسیله ای است که از تجهیزات الکتریکی در برابر حالت های گذرای اضافه ولتاژ ناشی از پدیده های خارجی (صاعقه) و داخلی (سوئیچینگ)، محافظت می کند. از سرج ارستر به عنوان یک دستگاه حفاظت گذرا (SPD)...

آیا تاکنون متوجه شده اید که بعد از برخورد صاعقه و باران همراه با رعد و برق شدید، برای یک لحظه برق قطع و وصل شده و بعد از آن تلویزیون شما خاموش می شود؟ این روند در واقع یک افزایش قدرت الکتریکی است که در...