حفاظت از خوردگی

تامین سازی ایمنی در مقابل برق گرفتگی انسان در بهره برداري از سیستم الکتریکی، ایجاد مسیري مناسب و مطمئن براي جریان عملیاتی با هدف تحریک لوازم حفاظتی به واکنش و یا تامین ایمنی در برابر برق گرفتگی هنگام انجام تعمیرات بر روي تجهیزات ضرورت وجود...

در این مقاله 4 روش تست متداول در حفاظت کاتدی برای جلوگیری از ایجاد فرسایش و خوردگی از طریق مراقبت و نگهداری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. قبل از مطالعه این 4 روش تست در مقاله زیر با حفاظت کاتدی آشنا شوید. بیشتر بخوانید : حفاظت کاتدی...

گالوانیزه کردن به روش غوطه وری گرم که با اسم مخفف (HDG) یعنی Hot-dip galvanizing شناخته می شود، فرآیندی شامل ایجاد روکش زینک (روی) بر روی فولاد ساخته شده و فرو بردن و غوطه ور ساختن آن در حمام زینک (روی) مذاب  است. این نوع از...

روش های زیادی برای حفاظت در برابر خوردگی وجود دارند، و گالوانیزاسیون فلزات یکی از رایج ترین ترین این روش هاست. در گالوانیزه کردن، فلز پایه (واژه فلز پایه در علم شیمی برای فلزی به کار برده می شود که به آسانی اکسیده و یا...

خوردگی چیست؟ بروز تخریب و از بین رفتگی در مواد به دلیل شرایط محیطی را، خوردگی می نامند. این یک پدیده طبیعی است که به وجود آمدن آن مستلزم وجود شرایطی از نظیر: رطوبت، وجود یک سطح فلزی و یک ماده اکسید کننده که به...

خوردگی یک پدیده طبیعی ست که منجر به تخریب سازه های فلزی و وارد شدن خسارات سنگین در کسب و کارها می شود. برای ایجاد خوردگی به 4 عنصر نیاز داریم. یک مجموعه ای میزبان دارای عوامل خوردگی، یک مجموعه مقصد که در آن هیچ کدام از...

از تجربه و تخصص ما در زمینه حفاظت از خوردگی در صنایع مختلف از جمله: صنایع پتروشیمی، راه و ساختمان و کشتی رانی، سرمایه ها و افراد در برابر آسیب دیدگی و ضرر ناشی از این پدیده بهره مند شوید. خوردگی، می تواند منجر به کاهش ایمنی...

خوردگی به تغییر خواص فلز در اثر واکنش الکتروشیمیایی بین آن و محیط اطراف اشاره دارد. خوردگی یک پدیده کاملاً طبیعی است که خود به خود صورت می گیرد و از گذشته تا امروز همواره در فلزات رخ می دهد. در واقع فرآیند اکسیداسیون فلز...