UL467       INSO18.499        IEC62561 صاعقه

صاعقه گیر قارچی

صاعقه گیر های قارچی به عنوان الکترود جاذب صاعقه در سیستم های حفاظت استفاده میگردد و با توجه به پروژه از جنس های مختلف با ابعاد مختلف نصب میگردد

صاعقه گیر های قارچی  از متریال استیل ضد زنگ و یا مسی تولید میگردد 
توسط کانکتور پیچی به هادی های افقی یا نزولی سیستم متصل میگردد

این محصول در سیستم های حفاظت صاعقه طراحی شده بر اساس IEC 62305 به کار میرود و معمولا در مکان هایی مورد استفاده است که استفاده از میله های صاعقه گیر امکان پذیر نیست ، به طور مثال در حفاظت صاعقه ار مکان های دارای هلی پد امکان وجود سازه های بلند تر از سطح هلی پد وجود ندارد و تنها راهکار استفاده از این محصول است

صاعقه گیر قارچی با گرید های AISI 304 , AISI 316 و مس تولیم میگردد.
ابعاد مطابق سفارش قابل تولید است.
اتصال به هادی توسط کلمپ های پیچی میباشد

توضیحات

با توجه به برخی محدودیت های اجرایی در استفاده از میله های صاعقه گیر در پروژه ها گاها لازم است از صاعقه گیر های قارچی استفاده شود ، به  طور کلی این محصول جایگزین میله های صاعقه گیر است و دریافت کننده ی مستقیم صاعقه میباشد ، به طور مثال در هلی پد ها و پارکینگ های طبقاتی ، امکان استفاده از میله های صاعقه گیر وجود ندارد  و با کار گزاری این تجهیز نیاز به میله های صاعقه گیر خذف میگردد. این محصول معمولا قبل از مرحله ی کف سازی اجرا و نصب میشود و درون بتن یا کف سازی پروژه  مدفون میگردد.

دانلود

برگه مشخصات
برگه مشخصات
گزارش تست
گزارش تست
دستورالعمل
دستورالعمل
نقشه محصول
نقشه محصول