UL467       INSO18.499        IEC62561

مواد بهبود زمین MLO3

در اجرای سیستم های ارتینگ با توجه به پایش های انجام شده و محدودیت های  اجرایی لازم است خاک  پیرامونی الکترود بهینه شود که رسانایی  بیشتر و خوردگی پایین تری به  همراه داشته باشد ، استفاده از بهبود  دهنده های خاک میتواند مقدار زیادی در هزینه پروژه  صرفه جویی کند و از طرفی با توجه به فرمولاسیون مهندسی شده این محصولات طول عمر سیستم چندین برابر شود.

محصول  MLO3  یا به عبارتی  دیگر بتن رسانا تولید شده توسط شرکت تجهیزات سیستم زمین به شکل پودری به دست مصرف کننده میرسد و پس از ترکیب آن با میزان مورد نیاز آب ، ملات به دست آمده در اطراف الکترود استفاده میشود .

MLO3 را میتوان در پیرامون الکترود های افقی و عمودی استفاده کرد و همچنین مزیت منحصر به فرد آن این است که پس از عمل  آوری مانند بتن مستحکم میشود ، به  همین دلیل نام آن را بتن رسانا نیز میتوان گفت ، شایان  ذکر  است پس از عمل آوری تغییری در رسانایی محصول  به وجود نمی آید .

بتن رسانا MLO3 پس از عمل آوری کاهش حجم ندارد لذا به هیچ عنوان دور الکترود خالی نمیشود .
همچنین این محصول پس از اجرا نیاز به آبرسانی و رسیدگی ادواری ندارد .

توضیحات

مواد بهبود  دهنده خاک MLO3 با در برگیری  الکترود میزان خوردگی را به حداقل کاهش میدهد و همچنین به دلیل ماهیت  چسبنده ای که دارد درگیری بالایی با الکترود ایجاد میکند ، این عمر باعث  افزایش سطح مقطع  مفید  الکترود به صورت چشم  گیری میشود ، از طرفی این مواد به مرور زمان شسته  نمی شوند و نیاز به  اضافه کردن مواد به صورت  ادواری  وجود ندارد ، از طرفی میزان رطوبت  تاثیر بالایی بر رسانایی محصول ندارد لذا نیاز به آبرسانی به و حفر چاه های عمین را دارا نیست همین امر باعث کاهش هزینه نگهداری و اجرا میشود.
جهت اطلاعات نحوه اجرا به دستورالعمل مراجه فرمایید.

دانلود

برگه مشخصات
برگه مشخصات
گزارش تست
گزارش تست
دستورالعمل
دستورالعمل
نقشه محصول
نقشه محصول