میله ارت استیل standard : BS 670 grade 316S12

کاربرد :

میله ارت استیل در مواردی که به علت مدفون شدن فلزات غیرهمسان درفاصله نزدیک، احتمال تشکیل پیل گالوانیکی وجود دارد و یا

در زمین هایی با شرایط خوردگی بالا مورد استفاده می گیرد.قطر میله ارت استیل نیز عموماً ۱۶ و یا ۲۰ میلی متر می باشد.

جنس :  استیل (Stainless Steel)

این محصول به یکی از حالت های زیرتولید میشود

  • یک سر رزوه داخلی- یک سر نوک تیز
  • یک سر رزوه داخلی- یک سرتخت
  • یک سر رزوه خارجی- یک سرتخت
  • یک سر رزوه خارجی- یک سر رزوه داخلی

 

 

میله ارت استیل