استاندارد Tag

روش های پیشنهادی در ایالات متحده برای سیستم های حفاظت از صاعقه (LPS) تبدیل به استاندارد NFPA 780  برای نصب و UL 96A برای ملزومات نصب این سیستم ها شده است. همچنین موسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) همانند نهاد های دیگر شامل: DOE  و FAA،...