سیستم های ارتینگ Tag

چه تفاوتی بین ارتینگ و باندینگ (همبندی) وجود دارد؟ این سوالی است که خوانندگان و مشتریان، اغلب از ما می پرسند. بطور کلی در مورد ارتینگ و باندینگ سوالات بسیاری از ما پرسیده شده است. باید گفت که این دو اصطلاح، کمی گنگ هستند و سردرگمی...

هزینه تعویض لوازم الکترونیکی و یا نحوه مواجه شدن با آتش سوزی خانه بعد از برخورد شدید و ناگهانی یک صاعقه ، می تواند ایده خوبی را برای داشتن یک حفاظت مناسب در برابر طوفان به ما بدهد. خرید و نصب این دستگاه ها می تواند...

تامین سازی ایمنی در مقابل برق گرفتگی انسان در بهره برداري از سیستم الکتریکی، ایجاد مسیري مناسب و مطمئن براي جریان عملیاتی با هدف تحریک لوازم حفاظتی به واکنش و یا تامین ایمنی در برابر برق گرفتگی هنگام انجام تعمیرات بر روي تجهیزات ضرورت وجود...

تعریف ارتینگ الکتریکی : فرآیند تخلیه آنی و مستقیم انرژی الکتریکی به درون زمین از طریق کابل های دارای مقاومت پایین را ارتینگ الکتریکی می نامند. انجام فرآیند ارتینگ الکتریکی توسط اتصال به زمین نقطه خنثی سیستم تغذیه و یا قسمتی از دستگاه که جریان...

مطالب زیر توسط شرکت تجهیزات سیستم زمین، پیشتاز در صنعت تولید کنندگان سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه در ایران، ارائه شده است. به طورکلی، یک سیستم حفاظت در برابر صاعقه باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد: دارای سیستم یک پارچه به منظور حفاظت...

در مهندسی برق، ارت یا زمین درمدارات الکتریکی به عنوان نقطه مبنا برای اندازه گیری ولتاژمد نظر، یک مسیر بازگشت مشترک برای جریان الکتریکی و یا یک اتصال فیزیکی مستقیم به زمین، محسوب می شود. در یک ساختارالکتریکی، سیستم ارت یا همان سیستم زمین کردن قسمت...

هدایت کننده های حفاظتی همانطور که شما تاکنون میدانید، هدایت کننده های حفاظتی اصلی ترین بخش سیستم های ارتینگ میباشند، اما پیچیدگی های سیستم با وجود الزاماتی برای فناوری اطلاعات، حفاظت در برابر افزایش ولتاژ، شبکه های محلی و...