کدولد Tag

جوش کدولد (Cad Weld) اصطلاحی است که اغلب آن را شنیده اید، به خصوص در هنگام کار بر روی طرح های تجهیزات ارتینگ و زمین. اما جوش کدولد دقیقا چیست، و چگونه عمل می کند؟ گاهی اوقات، یک کلیپ تصویری از نحوه عملکرد آن، قادراست تا...