ارتینگ الکتریکی

ارتینگ الکتریکی

ارتینگ الکتریکی

تعریف ارتینگ الکتریکی : فرآیند تخلیه آنی و مستقیم انرژی الکتریکی به درون زمین از طریق کابل های دارای مقاومت پایین را ارتینگ الکتریکی می نامند.

انجام فرآیند ارتینگ الکتریکی توسط اتصال به زمین نقطه خنثی سیستم تغذیه و یا قسمتی از دستگاه که جریان از آن عبور نمی کند، انجام می گیرد.

در ارت کردن بیشتر از آهن گالوانیزه شده استفاده می شود.

ارتینگ یک مسیر آسان برای عبور جریان نشتی فراهم می سازد.

در ارتینگ، جریان اتصال کوتاه تجهیزات به سمت زمین که دارای پتانسیل صفر است جاری شده، و بدین ترتیب از سیستم و تجهیزات در برابر بروز آسیب حافظت می شود.

انواع ارتینگ الکتریکی

تجهیزات الکتریکی عمدتا از دو قسمتی تشکیل شده اند که جریان از آن جا عبور نمی کند. این دو قسمت شامل نقطه خنثی و یا بدنه تجهیزات الکتریکی می شود.

با زمین کردن هر یک از این دو قسمت، دو نوع مختلف ارتینگ الکتریکی به وجود می آید.

  • ارتینگ نقطه خنثی
  • ارتینگ بدنه تجهیزات

ارتینگ نقطه خنثی

در این نوع از ارتینگ که سیستم ارتینگ نیز نامیده می شود، نقطه خنثی سیستم توسط کابل روکش دار به زمین متصل می گردد.

ارتینگ نقطه خنثی عمدتا در تجهیزاتی مورد استفاده قرار می گیرد که دارای اتصالات ستاره در سیم پیچی خود هستند. به عنوان مثال: ژنراتور، ترانسفورماتور، موتورهای الکتریکی و…

ارتینگ بدنه تجهیزات

این نوع از ارتینگ در تجهیزات الکتریکی کاربرد دارد. به طوری که قسمتی از این تجهیزات مانند بدنه فلزی آن ها که جریان در آن قسمت وجود ندارد، توسط یک کابل رسانا به زمین متصل می شود.

در صورت بروز هرگونه خطایی در دستگاه، جریان اتصال کوتاه ناشی از این خطا توسط کابل رسانا به سمت زمین هدایت شده، و از آن در برابر بروز خسارت احتمالی محافظت می کند.

اهمیت ارتینگ

وجود ارتینگ به دلایل زیر ضرورت دارد:

  • ارتینگ از کارکنان در برابر جریان اتصال کوتاه محافظت می کند.
  • ارتینگ حتی در صورت خرابی عایق نیز بهترین مسیر برای عبور جریان اتصال کوتاه را فراهم می سازد.
  • ارتینگ از تجهیزات و کارکنان در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ و تخلیه بار صاعقه محافظت می کند.

ارتینگ را می توان با اتصال الکتریکی قسمت های مربوط در نصب به برخی از رساناهای موجود در سیستم الکتریکی و الکترود های قرار گرفته در مجاورت خاک و یا مدفون در زیر سطح زمین ایجاد کرد.

حصیر ارتینگ و یا الکترود مدفون در زیر سطح زمین از لبه آهنی صافی برخوردار بوده و از طریق آن، تمامی قسمت های فلزی که جریان از آن ها عبور نمی کند به یکدیگر متصل هستند.

سیستم الکتریکی فاقد ارتینگ

وقتی خطایی رخ بدهد و جریان خطا در تجهیزات جاری شود، این جریان از طریق سیستم ارتینگ به سمت زمین هدایت شده و بدین ترتیب از تجهیزات در برابر جریان خطا محافظت می شود.

در هنگام بروز خطا، رساناهای حصیر ارتینگ نسبت به ولتاژی که برابر با مقاومت حصیر ارت است و توسط یک خطای زمینی چند برابر شده، افزایش می یابد.

سیستم الکتریکی دارای ارتینگ مجموع کل اتصالات، ارتینگ نامیده می شود. اتصال رساناهای فلزی بخشی از تاسیسات به ارتینگ را اتصال الکتریکی می گویند.

ارتینگ همراه با اتصالات الکتریکی، سیستم ارتینگ نامیده می شود.

در صورتی که به خدمات مشاوره، خرید محصولات ارتینگ، نصب و راه اندازی سیستم های ارتینگ نیازمندید شرکت تجهیزات سیستم زمین با تجربه بالا این خدمات را با کیفیت ایده آل در سرتاسر ایران انجام می دهد.

با ما تماس بگیرید. 02177959032 – 02177940716

سایر اطلاعات تماس و آدرس دقیق شرکت تجهیزات سیستم زمین

بدون نظر

ارسال دیدگاه