الکترود های ارت پایه و سیستم های ارتینگ حفاظت صاعقه

الکترودهای ارت و ارتینگ محافظت از صاعقه

الکترود های ارت پایه و سیستم های ارتینگ حفاظت صاعقه

مطالب زیر توسط شرکت تجهیزات سیستم زمین، پیشتاز در صنعت تولید کنندگان سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه در ایران، ارائه شده است.

به طورکلی، یک سیستم حفاظت در برابر صاعقه باید از ویژگی های زیر برخوردار باشد:

  • دارای سیستم یک پارچه به منظور حفاظت از صاعقه، سیستم های قدرت و سیستم های مخابراتی.
  • دارای مقاومت کلی 10 اُهم و یا کمتر.
  • داشتن گستره ای از نوشته های خوانا بر روی تمام خروجی های الکترودهای ارت تکی به منظور حصول اطمینان از توزیع جریان به طور مساوی.
  • دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی.

به طور معمول، تجهیزات سیستم های حفاظت در برابر صاعقه و ارتینگ، از میله های ارت ، پیوندهای مسی، مس جامد و یا فولاد زنگ ضد زنگ، تولید می شوند.

همچنین ساختارهای شکلی یک سیستم ارتینگ، معمولا از ورقه های ارت مسی ، حصیرهای ارت شبکه ای از جنس مس و یا نوار های ارت مسی به ضخامت 25 در 3 میلیمتر، تشکیل شده است.

میله های ارت هدایت شده که از مس جامد تولید می شوند و توسط مس به یکدیگر پیوند داده شده اند، درانبار موجود است.

برای دریافت اطلاعات با شرکت در تماس باشید 02177959032 – 02177940716

سیستم های ارتینگ حفاظت در برابر صاعقه تشکیل شده از سه نوع مختلف : A  و B و الکترود های ارت پایه، هستند.

نوع A : نوع رایج سیستم ارتینگ حفاظت در برابر صاعقه که در آن از الکترود های افقی یا عمودی از قبیل: میله های ارت و یا نوار های مسی، استفاده می شود.

نوع B  : الکترودهای حلقوی قرار داده شده در اطراف سازه.

الکترودهای ارت پایه

در سیستم الکترود پایه، رسانا ها درون پایه های بتنی سازه نصب می شوند.

پیکربندی سیستم نوع A

نوع A سیستم رایجی است که معمولا در آن از میله های ارت برای شکل دادن به الکترود ارت مورد نظر و هر رسانای زیرین نظیر:

نوارهای ارتینگ مسی که به یک میله ارت متصل است، استفاده می شود.

ساختار و پیکربندی این نوع از سیستم، مناسب برای استفاده در سازه های کم ارتفاع ( ارتفاع کمتر از 20 متر) و یا یک سیستم ارتینگ حفاظت در برابر صاعقه دارای میله های ارت و کابل کشیده است.

بر اساس استاندارد بریتانیایی (BS EN62305) ، در یک سیستم ارتینگ عایق شده، هنگامی که سازه، سیستم های الکترونیکی گران قیمتی را در خود جای داده است، استفاده از ساختار شکلی سیستم ارتینگ نوع B توصیه شده است.

در ساختار سیستم ارتینگ نوع A، الکترودهای ارت عمودی ویا افقی مورد استفاده قرار می گیرند.

به منظور حفاظت و قرار گیری درون حفره پلاستیکی و یا بتنی برای تسهیل در معاینه و بازرسی، این سیستم عملا از هردو الکترود متصل به هادی های زیرین که در بیرون از سازه نصب شده اند( زیر پایه)، استفاده می کند.

حفاظت در برابرصاعقه - تجهیزات ارتینگ مسی
حفاظت در برابرصاعقه – تجهیزات ارتینگ مسی

طول حداقلی الکترود ها، صرف نظر از محیط پیرامون سازه و یا نوع کلاس سیستم، باید 2.5 متر باشد.

حداقل طول هر الکترود ارت در پایه هر رسانای زیرین در استاندارد BS EN 62305 مشخص شده و مقادیر آن در جدول زیر آورده شده است.

به طور معمول برای نوار های مسی و الکترود های افقی این عدد برابر با 11 و برای میله های پیوند مسی و مس جامد برابر با 0.511 و در اندازه گیری طول کلی یک رسانا در حصیر شبکه ای ارت برابر 11 و یا در صورت استفاده از ورقه های مسی، مساحت سطح ورقه ها باید برابر با یکدیگر باشند.

طول حداقلی هر الکترود ارت بر اساس کلاس سیستم حفاظت در برابر صاعقه.
طول حداقلی هر الکترود ارت بر اساس کلاس سیستم حفاظت در برابر صاعقه.

مساحت سطح طول مورد نیاز برای یک رسانای ارت در صورت استفاده به عنوان الکترود ارت عمودی برابر با 0.511 است.

همچنین مساحت سطح طول مورد نیاز یک رسانای ارتینگ برای استفاده به عنوان یک الکترود حصیر شبکه ای برابر با 11 است.

و یا در صورت استفاده الکترودهای عمودی و افقی، طول الکترود های تکی باید به ترتیب دارای اندازه های 0.511 و 11 باشد.

نصب الکترود های ارت نوع A باید به گونه ای باشد تا قسمت بالای میله ارت به اندازه 0.5 نیم متر پایین تر از سطح قرار بگیرد.

این فاصله به منظور کاهش اثرات پله پتانسیل ایجاد می شود.

میله ارت مورد نظر به منظور سهولت در بازرسی و ثبت لوکیشن در طول اجرای نصب و بعد از آن، باید درون یک گودال پلاستیکی و یا بتنی قرار بگیرد.

طیف کامل نوارهای ارت مسی در اندازه و ضخامت های مختلف در انبار موجود است.

ساختار سیستم ارتینگ نوع B

ساختار ارتینگ این نوع سیستم به طورمعمول مناسب برای استفاده در موارد زیر است:

  • سازه های ساخته شده در زمین های سنگی.
  • سازهایی که تجهیزات الکترونیکی حساسی را درون خود جای داده اند.
  • سازه های عظیم جثه.

استفاده از ارتینگ نوع B هنگامی که هر یک از رساناهای حلقوی در بیرون اطراف یک سازه قرار دارند و باید حداقل 80 درصد طول کلی آن درون خاک قرار بگیرد، توصیه شده است.

به عنوان گزینه جایگزین، استفاده از الکترود ارت پایه که قابلیت فرم گرفتن به شکل مش را دارد، می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

در صورت انتخاب هر روشی، توصیه می شود که شبکه ارتینگ نوع B به شکل یک شبکه مش یک پارچه و درعمق حداقل 5 رت (RAT) دفن شود.

صفحات کف بتنی تقویت شده، می توانند در اطرف سازه مورد استفاده قرار بگیرند.

در صورتی که با استفاده از این روش به مقدار مقاومت مورد نیاز خود دست پیدا نکردید، می توان الکترود های عمودی و یا الکترود های ارتینگ شعاعی را به شبکه اضافه کرد.

برای آسان شدن تست شبکه بعد ازنصب، باید یک گودال بازرسی به همراه میله ارت درمکانی که پایه های حلقه و رسانا از طریق هر پیوند کلمپ های تست به درون حلقه متصل می شوند، نصب شود.

هر رسانای زیرین داخلی به منظور تسهیل در تعمیر ونگهداری، باید با استفاده از یک کلمپ تست به پایه داخلی متصل شود.

الکترود های ارت پایه

بعد از نصب تمامی سرویسها، اندازه گیری مقاومت ارتینگ ارت پایه در عایق توسط نصاب امر بعیدی به نظر می رسد.

استفاده از پایه به عنوان یک الکترود ارت فقط در مکانی مجاز است که شبکه تقویت شده، درون یک محفظه عایق و یا ضد آب قرار گرفته باشد.

در جایی که یک پایه به عنوان یک خروجی ارت مورد استفاده قرار گرفته است، میله های تقویت شده (ری بار) به منظور حصول اطمینان از برقراری اتصال الکتریکی باید به یکدیگر جوش داده شده و یا توسط کلمپ به هم متصل گردنند.

برای اطمینان از برقراری اتصال الکتریکی، می توان به طور متناوب یک شبکه مش اضافه رساناها را نصب کرد.

شبکه اضافه باید توسط کلمپ ها و یا پیوند های جوشی در هر 20 متر به میله های تقویت شده سرتاسر سیستم متصل شوند.

در یک سیستم ارتینگ، چه از میله های تقویت شده و رساناهای اضافه و یا یک ترکیبی از هردو مورد استفاده قرار بگیرند، این سیستم باید به تمامی رساناهای زیرین و ابزارهای فولادی داخلی متصل باشد.

حفاظت در برابر صاعقه داخلی

این سیستم حفاظت برای تکمیل کردن نصب و برآورده کردن استانداردهای مورد نیاز BS EN 62305 حائز اهمیت است.

دلیل اصلی نصب یک سیستم حفاظت در برابر صاعقه داخلی، جلوگیری از جرقه های خطرناک درون ساختمان است.

این جرقه ها معمولا توسط عواملی مانند: جریان جاری، اختلاف پتانسیل بین اجزای رسانای داخلی مثل:

ابزارهای فولادی و سیستم حفاظت در برابر صاعقه خارجی بیرون از ساختمان و یا استفاده ابزارهای فولادی به عنوان بخشی از سیستم حفاظت، به وجود می آیند.

میله های ارت/مس جامد.ورقه های ارت/حصیرشبکه ای ارت

شرکت تجهیزات سیستم زمین

شرکت تجهیزات سیستم زمین، متخصص در امر توزیع در بین شبکه توزیع ایران و ارائه دهنده سرویس های ثبت شده، اتصلات ولتاژ پایین/متوسط/بالا، ارتینگ ، محافظت از صاعقه و تجهیزات الکتریکی، به حساب می آید.

برای اطلاع از قیمت های مزایده، تحویل سریع از انبار، پشتیبانی فنی و یا نحوه عملکرد بر روی محصولات ولتاژ بالا/پایین، با تیم ما و شماره های 02177959032 – 02177940716 تماس برقرار کنید.

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه

بدون نظر

ارسال دیدگاه