3 روش مناسب برای بهبود مقاومت الکترود ارت

بهبود مقاومت الکترود ارت

3 روش مناسب برای بهبود مقاومت الکترود ارت

مقاومت الکترود ارت

چندین روش متفاوت به منظور بهبود مقاومت الکترود ارت در مواقعی که میزان آن به اندازه کافی پایین نباشد، وجود دارد.

1. تاثیر اندازه میله ارت

ممکن است تا به حال به این نکته که هر چقدر یک میله ارت دارای طول بیشتری باشد و به اعماق بیشتری درون زمین حفر شود، توجه کرده باشید.

به طور کلی، با دو برابر کردن اندازه طول یک میله، مقدار مقاومت آن تا میزان تقریبا 40% درصد کاهش پیدا می کند.

منحنی شکل 1 تاثیر انجام این روش را نشان می دهد. توجه داشته باشید، یک میله اگر بیشتر از 2 فوت به درون زمین حفر شود، از مقاومت 88 اهم برخوردار است.

اگر همان میله ارت را تا اندازه 4 فوت به درون زمین حفر کنید، میزان مقاومت آن به 50 اهم کاهش پیدا می کند.

و با استفاده از قانون کاهش 40% درصد مقدار مقاومت آن برابر است با : 88 × 0.4 = 35

با استفاده از این محاسبه، یک میله ارت که تا عمق 4 فوتی زمین دفن شده است، مقدار مقاومتی در حدود 88، 35 و یا 53 اهم خواهد داشت و مقادیر آن نزدیک به مقادیر منحنی زیر است.

کاهش مقاومت الکترود ارت با افزایش عمق حفر آن
منحنی شکل . 1. کاهش مقاومت الکترود ارت با افزایش عمق حفر آن

ممکن است این تصور وجود داشته باشد که با افزایش قطر یک میله ارت، مقدار مقاومت آن نیز کاهش پیدا می کند.

درسته! اما میزان کاهش آن بسیار اندک است.

برای حفر در همان عمق، و همانطور که در منحنی شکل .2. نشان داده شده است، با دو برابر کردن قطر یک میله ارت، میزان مقاومت آن فقط به میزان 10% درصد کاهش می یابد.

به عنوان مثال: یک میله حفر شده در عمق 10 فوتی با قطر 5.8 اینچ، از مقدار مقاومت 6.33 اهم برخوردار است و با افزایش قطر آن به میزان 1 تا 1.4 اینچ، مقدار مقاومت آن فقط تا میزان 5.6 اهم کاهش می یابد.

به همین دلیل اگر بخواهید میله ارتی را به درون یک زمین سخت حفر کنید، فقط افزایش قطر آن را در نظر می گیرید.

تاثیر کم قطر یک میله بر روی مقاومت ارت
منحنی شکل .2. تاثیر کم قطر یک میله ارت بر روی مقاومت ارت

2. استفاده از میله های ارت چندگانه

به کار بردن دو میله ارتی که به خوبی در کنار یکدیگر قرار گرفته و به درون زمین حفر شده اند، دو مسیر موازی را ایجاد می کند.

این میله ارت ها در واقع دو مقاومت موازی به حساب می آیند. قاعده موجود نیز به طور دقیق در خصوص دو مقاومت موازی صدق نمی کند.

بدین معنی که مقاومت حاصل از آن، به اندازه نصف میزان مقاومت میله های جداگانه هم نیست. (با فرض اینکه اندازه و عمق آن ها یکسان باشد)

در واقع، میزان کاهش مقاومت برای دو میله با مقدار مقاومت یکسان، در حدود 40 % است و اگر سه میله مورد استفاده قرار بگیرد این کاهش 60% و در خصوص استفاده از 4 میله، میزان کاهش تا اندازه 66% درصد خواهد بود.  (شکل.3.)

داده های میانگین بدست آمده از میله های چندگانه
شکل 3 . داده های میانگین بدست آمده از میله های چندگانه

در هنگام استفاده از میله های ارت چندگانه، فاصله قرار گیری آن ها از یکدیگر باید بیشتر از میزان طولی باشد که درون آن فرو رفته اند.

چندین دلیل علمی برای این کار وجود دارد، اما فقط مراجعه به منحنی شکل .4. کافی خواهد بود.

مقایسه مقاومت های ارت دارای میله های چند گانه_ مقدار مقاومت در میله ارت تکی، برابر با 100 درصد است.
شکل 4 . مقایسه مقاومت های ارت دارای میله های چند گانه_ مقدار مقاومت در میله ارت تکی، برابر با 100 درصد است.

به عنوان مثال: هنگامی که دو میله ارت موازی با فاصله 10 فوتی از یکدیگر قرار بگیرند، مقدار مقاومت حدودا تا میزان 40% درصد کاهش پیدا می کند، و اگر فاصله آن ها را تا 20 درصد افزایش دهید، مقدار کاهش مقاومت تا حدود 50% درصد نیز خواهد رسید.

بیشتر بخوانید : الکترود های ارت پایه و سیستم های ارتینگ حفاظت صاعقه

3. بهبود خواص یک خاک

یکی از روش های مورد استفاده به منظور بهبود مقاومت الکترود ارت در مواقعی که لایه های سنگی زیر سطح زمین مانعی برای حفر یک میله به اعماق بیشتر می شود، بهبود خواص شیمیایی خاک آن زمین است.

این امر فراتر از محدوده کتابچه راهنمای دستی برای استفاده از بهترین روش بهبود خواص شیمیایی خاک است.

تاثیرات خوردگی بر روی این الکترود ها باید بر اساس EPA و دستور العمل های محیطی محلی نیز در نظر گرفته شود.

روش گودالی در تیمار خاک
شکل 5. روش گودالی در بهبود خواص خاک

سولفات منیزیم، سولفات مس و نمک سنگ معمولی، همگی مواد غیر خورنده مناسبی برای این امر محسوب می شوند.

سولفات منیزیم از کمترین خاصیت خورندگی برخوردار است، اما در عین حال، استفاده از نمک سنگ درون یک گودال اطراف الکترود که ارزان تر هم است، همان میزان کارآیی را خواهد داشت. (شکل . 5.)

باید به این نکته توجه کرد که سولفات های محلول، باعث تخریب بتون شده و باید تا حد امکان از فونداسیون های یک ساختمان، دور نگه داشته شوند.

روش رایج دیگری در این امر، پر کردن اطراف یک الکترود توسط بتون های رسانای مخصوص است. تعدادی از این محصولات مانند بنتونیت نیز هم اکنون در بازار موجود است.

*توجه: بهبود خواص شیمیایی خاک، یک روش دائمی برای بهبود مقاومت الکترود ارت به حساب نمی آید*

این مواد شیمیایی به تدریج توسط بارندگی و زهکشی طبیعی توسط خاک از بین رفته و بازه زمانی برای جایگزینی آن ها، بستگی به تخلخل خاک و میزان بارندگی دارد و ممکن است هر چند سال یک بار به بهبود خواص شیمیایی مجدد نیاز باشد.

یک مزیت بهبود خواص شیمیایی خاک کاهش تغییرات فصلی بر روی مقاومت خواهد بود که این تغییرات ناشی از خیسی و خشک شدن دوره ای پدید می آیند. (منحنی شکل 6 )

با این حال، استفاده از این روش در مواقعی است که به کار بردن روش هایی مانند الکترود های عمیق و یا چند گانه میسر نباشد.

تیمار شیمیایی خاک باعث کاهش تاثیر تغییرات فصلی بر روی مقاومت ارت الکترود می شود
شکل 6 . بهبود خواص شیمیایی خاک باعث کاهش تاثیر تغییرات فصلی بر روی مقاومت ارت الکترود می شود.

خرید محصولات و تجهیزات ارتینگ از کارخانه شرکت هولدینگ تجهیزات سیستم زمین.

برای نصب، راه اندازی و پشتیبانی سیستم های ارت و حفاظت در برابر خوردگی با شماره های 02177959032 – 02177940716 تماس بگیرید.

بدون نظر

ارسال دیدگاه