UL467       INSO18.499        IEC62561

کلمپ دو راه سیم به سیم

کلمپ دوراه سیم به سیم ، جهت اتصال 2 سیم بدون روکش به صورت موازی است که همچنین با توجه به طراحی محصول از این کلمپ جهت همبندی و زمین کردن سازه های فلزی نیز قابل استفاده شود.

این محصول دارای 2 بخش است که با استفاده از یک پیچ و اعمال گشتاور سیم بدون روکش را درگیر و یک اتصال الکتریکی ایجاد میکند.

این محصول به روش ریخته گری تولید میشود و از آلیاژ با پایه مس (CZ112) با خواص مکانیکی خوب و مقاومت خوردگی بالا در آن استفاده شده است.

 

این محصول به وسیله ی یک ست پیچ و مهره نصب میگردد.

دانلود

برگه مشخصات
برگه مشخصات
گزارش تست
گزارش تست
دستورالعمل
دستورالعمل
نقشه محصول
نقشه محصول