UL467       INSO18.499        IEC62561

کلمپ سیم به دیوار

کلمپ سیم به دیوار محصولی  جهت مهار و ثابت کردن سیم بدون روکش برروی دیوار است که میتوان در سیستم های حفاظت صاعقه به عنوان نگهدارنده هادی نزولی نیز از آن استفاده  کرد.

این محصول متشکل از دو قطعه میباشد که توسط 2پیچ با اعمال گشتاور سیم را درون فک خود کلمپ کرده و از لحاظ مکانیکی استحکام بالایی به دست می آید.

این محصول به روش اکستروژن مقاطع فلزی تولید میگرد و پس از ماشین کاری تکمیل میشود ، فلز به کار رفته در این  محصول از آلیاژی  پایه مسی (CZ112) است که مقاومت  مکانیکی  فوق العاده و خاصیت ضد خوردگی را دارا است.

 

این محصول توسط یه اتصال پیچی بر روی سطح نصب میشود و با توجه به نوع سازه از پیچ مهره یا پیچ رولپلاک استفاده میشود .

توضیحات

در سیستم های حفاظت صاعقه  علاوه بر نیاز به نظم دهی هادی ها استفاده از کلمپ های نگه دارنده به این  دلیل است که در زمان برخورد صاعقه نیروی مکانیکی و الکترو مغناطیسی به دلیل هدایت جریان بالا و ماهیت ایمپالسی جریان برروی هادی و اجزای سیستم حفاظت صاعقه اعمال میشود و تحت شرایط مذکور نیاز است که هادی ها با استحکام بالا مهار شده باشند. الزامات مکانیکی اتصالات این سیستم طبق استاندارد IEC 62561 بررسی میگردد.

دانلود

برگه مشخصات
برگه مشخصات
گزارش تست
گزارش تست
دستورالعمل
دستورالعمل
نقشه محصول
نقشه محصول