lightning protection Tag

حفاظت در برابر صاعقه یکی از مباحث مهمی است که بایستی در صنایع، شرکت ها و سازمان ها به آن پرداخته شود و تجهیزات لازم برای حفاظت نصب و راه اندازی گردد این قاعده برای منازل مسکونی و خانه ها نیز مستثنا نمی باشد به...

امروزه با وجود اصول و قوانینی مبتنی برانحراف و دور کردن صاعقه از شخص و شیء مورد نظر به منظور حفاظت از آنان در برابر صاعقه ، اما همچنان در بهترین روش های کارکرد پایه ای تغییری حاصل نشده است. این علم و دانش است که...

در این مقاله توضیحاتی در مورد خدمات مربوط به تجهیزات و محصولات حفاظت در برابر صاعقه را معرفی می کنیم. همانطور که بیشتر و بیشتر، ماشین آلات پیچیده و پیشرفته در حال چرخاندن چرخ هر صنعتی هستند، نیاز به حفاظت از این ماشین آلات در...

روش های پیشنهادی در ایالات متحده برای سیستم های حفاظت از صاعقه (LPS) تبدیل به استاندارد NFPA 780  برای نصب و UL 96A برای ملزومات نصب این سیستم ها شده است. همچنین موسسه مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) همانند نهاد های دیگر شامل: DOE  و FAA،...