انواع محصولات و تجهیزات ارتینگ

تجهیزات ارتینگ

انواع محصولات و تجهیزات ارتینگ

شرکت تجهیزات سیستم زمین، به عنوان یکی از برترین شرکت های هولدینگ در زمینه فروش محصولات و تجهیزات ارتینگ ، حفاظت در برابر صاعقه، حفاظت از خوردگی و جوش احتراقی و همچنین نصب و راه اندازی و پشتیبانی سیستم های مربوطه فعالیت می کند.

در این مقاله به بررسی انواع تجهیزات ارتینگ می پردازیم. در صورتی که در خصوص خرید محصولات ارتینگ سوالی داشتید با شماره های 02177959032 – 02177940716 تماس حاصل فرمایید.

الزامات کلی برای ارتینگ الکتریکی و یا سیستم زمین در سازه های ساختمانی

برای آشنایی با سیستم های ارتینگ و کاربرد آنها به لینک مراجعه کنید.

قسمت های تشکیل دهنده یک سیستم ارتینگ

  1. الکترود ارت (میله، نوار و…)
  2. خروجی ارتینگ اصلی و یا بار
  3. هادی های ارتینگ
  4. هادی های محافظ
  5. هادی های همبندی با پتانسیل یکسان
  6. الکترود های ارت جداگانه برق برای سیستم های خاص (ارت پاک)
  7. لوازم یدکی، جفت ساز های خروجی، همبندی، کیت های جوشکاری و مواد دیگر
تجهیزات ارتینگ صفحه ارت و مت ارت
تجهیزات ارتینگ صفحه ارت و مت ارت

1- الکترود زمین و یا ارت

1. الکترود ارت یکی از تجهیزات ارتینگ است که شامل یک و یا بیشتر از یک میله ارت (همچنین صفحات و یا حصیر های ارت) است که توسط نوار و یا کابل های ارت دفن شده در خاک به یکدیگر متصل می شوند و مقاومت ترکیبی کل آن در تمام فصول سال و قبل از اتصال به دیگر سیستم های ارت شده و اجسام ارتینگ، نباید بیشتر از 1 اُهم شود.

همچنین فاصله قرار گیری دو میله ارت نسبت به یکدیگر نباید از 6 متر کمتر باشد.

2. مقدار مقاومت ارتینگ حلقه ای نباید از یک اُهم تجاوز کند.

3. الکترود های ارت نوع حلقوی از هادی های ارتینگی تشکیل شده اند که درون یک حلقه بسته قرار دارند و در فونداسیون های دیواره های خارجی زیر محفظه ضد آب دفن می شوند.

و یا همانطور که در نقشه نشان داده شده است، به طور متناوب و دور تا دور اطراف فونداسیون های یک ساختمان در فاصله شش دهم متری از یکدیگر دفن می شوند.

تمام هادی های ارتینگ را به این حلقه و علمک های اتصال را به درون ساختمان متصل کنید.

در مسیر های ورودی و اتاق های سوئیچ بورد اصلی باید اجسامی مانند هادی های ارتینگ قرار داده شوند و خروجی آن باید به شکل نقاط پیچی شکل (میله پیچ دو سر رزوه) و یا پیوند های تست برای اتصال میله های ارت اصلی باشد.

وجود میله های ارت متصل به حلقه ارت نیز برای پایین آوردن مقاومت الکترود ارت به یک مقدار استاندارد و قابل قبول، ضرورت دارد.

4. الکترود ارت تابع را برای مجزا کردن و اتصال به الکترود های ارت دیگر از طریق شکاف جرقه مناسب (470 ولت)، به کار می گیرند.

الکترود های ارت تابع در ارتینگ تجهیزات الکترونیکی (وسایل ارتباطی، پردازنده های دیجیتالی، کامپیوتر ها و…) متناسب با نیاز بخش خاصی از مشخصات و دستور العمل تولید کنندگان، کاربرد دارند.

5. الکترود ارت متناوب: نوعی دیگر از الکترود های ارت هستند که در صورت نیاز و بعد از تایید، مورد استفاده قرار می گیرند و شامل: صفحات و تسمه های مسی می شوند.

2- خروجی ارت اصلی و یا بار

1. بار ارتینگ اصلی همانطور که در مشخصات آن ذکر شده و روی نقشه نمایش داده می شوند، در مسیر ورودی و یا اتاق توزیع اصلی قرار می گیرد.

تمام هادی های ارتینگ، حفاظتی و همبندی نیز به این بار ارتینگ اصلی متصل می شوند.

دو هادی ارتینگ اصلی عایق شده را در انتهای هر بار از طریق پیوند های ارت به الکترود های ارت در دو حفره جداگانه ارت، متصل می کنند.

اندازه هادی باید طوری باشد که حداقل برای مدت 5 ثانیه قابلیت انتقال حداکثر جریان خطای ارت سیستم در نقطه کاربرد با دمای هادی انتهایی که بیشتر از 160 درجه سانتیگراد نشود را داشته باشد.

هادی های ارتینگ اصلی حداقل باید دارای اندازه 120 میلی متر مربع و یا مطابق با بخش خاص مشخصات باشند.

بار ارتینگ اصلی نیز باید در مکانی قابل دسترس درون اتاق برق قرار بگیرد و دارای یک برچسب واضح بر روی خود باشد.

2. بار ارت اصلی (یکی از تجهیزات ارتینگ) باید به شکل یک حلقه و یا حلقه هایی از هادی های بدون پوشش باشد و در اطراف و یا درون یک محدوده ای که از طریق آن اجسام مورد نظر ارت شوند، قرار بگیرد.

در جایی که یک و یا بیشتر از یک حلقه نصب شده است، این حلقه ها را باید توسط حداقل دو هادی به یکدیگر متصل کرده و با فاصله خیلی زیاد نسبت به هم مجزا شوند.

3. پیوند های تست (لینک تست) باید در مکانی قابل دسترس بر روی هر هادی ارتینگ اصلی بین خروجی ارتینگ و یا بین بار و الکترود ارت، قرار بگیرند.

3- هادی های زمینی یا ارتینگ

1. هادی های محافظ باید برای هر مدار نسبت به یکدیگر مجزا شوند و اندازه های آن ها را مطابق با دستور العمل های جدول 54F استاندارد IEEE، انتخاب کرد.

2. هادی های محافظ نباید درون لوله، خرطومی، داکت و یا هر محفظه کابل شبیه به این ها قرار بگیرند.

3. اتصال مستمر هادی های محافظ: اتصال سری هادی محافظ از یک قطعه تجهیزات به دیگری مجاز نیست.

از قسمت های در معرض و خارجی هادی های تجهیزات نباید به عنوان هادی محافظ استفاده شود.

اما این قسمت ها باید به وسیله اتصال دهنده های نوع کلمپ پیچ دار و یا از طریق لحیم کاری، به هادی های محافظ دارای اتصال مستمر که توسط مواد قالبی عایق شده اند، متصل شوند.

همچنین غلاف های هادی باید از جنس PVC زرد-سبز رنگ و مطابق با استاندارد های BS 6004 و یا IEC 60502-1 Grade ST1 باشد و حداقل ضخامت آن 1.5 میلی متر در نظر گرفته شود.

4. هادی های تسمه ای در تجهیزات ارتینگ بدون پوشش نیز در الکترود های ارت و یا حلقه های کنترل ولتاژ مورد استفاده قرار می گیرند.

5. هادی های مدفون باید در عمق 1000 میلی متری در زیر کابل های قدرت زیرزمینی و در یک گودال حفره شده، قرار بگیرند.

خاکریز اطراف این هادی ها باید عاری از هرگونه سنگ ریزه و کل آن نیز باید کاملا یک پارچه و مستحکم باشد.

هادی هایی که درون خاک دفن نشده اند باید قبل از نصب به صورت صاف و قائم شکل بگیرند و سطح مجاور آن نیز تمیز شود.

6. امپدانس حلقه خطای ارت: برای مدارات نهایی که دو شاخه های برق را تغذیه می کنند، امپدانس خطای ارت در هر دو شاخه برق باید به اندازه ای باشد که قطع اتصال دستگاه محافظ به دلیل اضافه جریان، در مدت زمان کمتر 4 دهم ثانیه رخ دهد.

همچنین در مدارات نهایی که فقط تجهیزات ثابت را تغذیه می کنند، امپدانس حلقه خطای ارت در هر نقطه استفاده باید به اندازه ای باشد که قطع اتصال در 5 ثانیه به وقوع بپیوند.

برای این امر و تایید توسط مهندسان، از جداول استاندارد مناسب استفاده کنید. (دستور العمل های IEEE: جدول 41A1 و 41A2، Appendix 7 و دستور العمل 543.)

4- همبندی دارای پتانسیل یکسان

1. همبندی هم پتانسیل تکمیلی در تجهیزات ارتینگ : تمام قسمت های خارجی هادی یک ساختمان مانند:

لوله های آب فلزی، لوله های تخلیه، لوله های سرویس دیگر و dueling، لوله های سیم گذاری فلزی و مجرا های های عبور سیم برق، سینی و غلاف کابل را توسط هادی های همبندی هم پتانسیل به نزدیک ترین خروجی های ارتینگ، متصل می کنند.

سطح مقطع هادی همبندی هم پتانسیل نباید کمتر از نصف سطح مقطع یک هادی محافظ متصل به خروجی ارتینگ نسبی که حداقل 4 میلی متر مربع است، باشد.

قطعات تکی سازه های فلزی یک کارگاه، باید به قطعه مجاور خود همبند شود تا یک مسیر فلزی مستمر الکتریکی را با یک هادی همبند ایجاد کنند.

قطعات فلزی کوچک عایق شده که درون یک سازه غیر رسانا قرار دارند باید به بار ارت اصلی، همبند شوند.

پیوند های پیچ دار سازه های فلزی مانند:

لوله کشی هایی که تماس فلزی مستقیم برقرار نمی کنند، باید توسط یک هادی همبندی به شکل برجسته و یا پل در آید و یا هر دو طرف پیوند آن به صورت جداگانه به ارت همبند شود، مگر اینکه این پیوند برای حفاظت کاتدی و یا اهداف دیگر، عایق دار شود.

2. همبندی هم پتانسیل اصلی: تمام لوله های ورودی و خروجی آب و لوله های فلزی دیگر، باید توسط هادی های همبندی هم پتانسیل به بار و یا خروجی ارت اصلی متصل شوند.

اتصالات همبندی بین نقطه ورود و خروج ورودی ها و بار ارتینگ اصلی باید تا حد امکان کوتاه باشد.

اتصالات همبندی باید در جایی که کنتور برق نصب شده است نیز ایجاد شوند.

سطح مقطع هادی ها نباید کمتر از نصف سطح مقطع یک هادی ارتینگ که 6 میلی متر مربع است، باشد.

5- شناسایی و حفاظت از قطعات ارتینگ

اتصال هر هادی ارتینگ به الکترود ارت در تجهیزات ارتینگ و تمام هادی های همبندی به قسمت های رسانای خارجی باید مطابق با دستور العمل ها و دارای برچسب زیر بر روی خود باشد.

هادی های ارتینگ و محافظ مطابق استاندارد ها، توسط ترکیب رنگ های سبز-زرد، عایق شده و یا با رنگ کردن هادی های بار با استفاده از این رنگ ها، آن ها را شناسایی می کنند.

هادی ارتینگ منبع (هادی ارتینگ خنثی) توسط عایق سیاه رنگی که برچسب “ارتینگ خنثی” بر روی آن درج شده است، شناسایی می شود.

 گودال میله ارتینگ خنثی را نیز می توان به راحتی مشاهده و تشخیص داد.

برای محافظت از ارتینگ خارجی در معرض و یا پیوند های اتصالی هادی زمینی در برابر خوردگی، از نوار Denso (یا نوار های قیری) و یا درپوش های گریس استفاده می کنند.

برای هر قطعه جدید اضافه شده، باید یک سیستم ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه به سیستم موجود متصل شود.

در اتصالات کلی هادی ارتینگ به سازه ها، برای ایجاد اتصالات درون سیستم حفاظت در برابر صاعقه باید از جوش مسی نوع گرماده استفاده شود.

برای خرید محصولات و تجهیزات ارتینگ و لیست این محصولات در شرکت تجهیزات سیستم زمین بر روی لینک زیر کلیک کنید.

بیشتر بخوانید : خرید محصولات و تجهیزات ارتینگ

.

بدون نظر

ارسال دیدگاه