UL467       INSO18.499        IEC62561

دریچه ارت بتنی

دریچه ارت بتنی شرکت تجهیزات سیستم زمین از ترکیبات بتن ، گالوانیزه ، و پلی اتلین تولید میشود .

ظظ

این محصول در چهار مدل با ابعاد (۳۰*۳۰*۳۰) ، (۴۰*۴۰*۴۰) ، (۴۵*۴۵*۴۵) ، (۶۵*۶۵*۶۵) ، (۴۰*۴۰*۵۰) تولید میشود .

رایج سایز این محصول (۴۰*۴۰*۴۰) میباشد

توضیحات

دریچه ارت بتنی بر روی در چاه ارت جانمایی میشود .

مزیت استفاده از این محصول قابلیت بازدید از چاه ارت و ایجاد یک نمای مناسب و بسیار زیبا برای سیستم ارتینگ شما میباشد

دانلود

برگه مشخصات
برگه مشخصات
گزارش تست
گزارش تست
دستورالعمل
دستورالعمل
نقشه محصول
نقشه محصول